SMS Raja Tun Azlan Shah, Taiping
+605-8083020
AEA6050@moe.edu.my

Senarai Matapelajaran

TINGKATAN 1, 2 DAN 3

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

SAINS

MATEMATIK

ASAS SAINS KOMPUTER

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN MUZIK

PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN SENI VISUAL

BAHASA PERANCIS

BAHASA JEPUN

BAHASA ARAB

BAHASA MANDARIN

TINGKATAN 4 DAN 5

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

MATEMATIK TAMBAHAN

SEJARAH

BIOLOGI

FIZIK

KIMIA

PENDIDIKAN ISLAM

BAHASA PERANCIS

BAHASA JEPUN

BAHASA ARAB

BAHASA MANDARIN