Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping [Raja Tun Azlan Shah Science Secondary School]

Sekolah Berprestasi Tinggi [High Performance School]

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping [Raja Tun Azlan Shah Science Secondary School] - Sekolah Berprestasi Tinggi [High Performance School]

Sarana Sekolah

SEKOLAH BEPRESTASI TINGGI

SERATASkecik1.png

Suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta : Malaysia

SEKOLAH BEPRESTASI TINGGI