Visi/Misi/Moto

VISI SEKOLAH

Memperkasa SM Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping Sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Holistik Bertaraf Dunia

MISI SEKOLAH

  • Menjana modal insan berilmu pengetahuan, berkeperibadian unggul dan memiliki kemahiran berfikir tahap tinggi
  • Membudayakan sekolah sebagai institusi pembelajaran

SERATAS

MOTO

SERATAS KEKAL TERATAS