Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping [Raja Tun Azlan Shah Science Secondary School]

Sekolah Berprestasi Tinggi [High Performance School]

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping [Raja Tun Azlan Shah Science Secondary School] - Sekolah Berprestasi Tinggi [High Performance School]

Kursus IAB-SIPartner

Kursus IAB-SIPartner

Tarikh : 23-24 Mac 2016

Tempat : Future Classroom , SERATAS

Category: 2017