Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping [Raja Tun Azlan Shah Science Secondary School]

Sekolah Berprestasi Tinggi [High Performance School]

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping [Raja Tun Azlan Shah Science Secondary School] - Sekolah Berprestasi Tinggi [High Performance School]

Kurikulum

Unit Kurikulum

  • Jawatankuasa Induk Kurikulum
  • Jawatankuasa Kurikulum
  • Jawatankuasa Pusat Sumber
  • Jawatankuasa Jadual Waktu
  • Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian
  • Jawankuasa Maklumat dan Pengkomputeran
  • Jawatankuasa Orientasi Guru Baru
  • Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
  • Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik
  • Jawatankuasa Kluster Kecemerlangan

 

SERATASkecik2.png Seratas Kekal Teratas