Hal Ehwal Murid

Unit Hal Ehwal Murid

 • Jawatankuasa Induk HEM
 • Jawatankuasa Lembaga Tatatertib
 • Jawatankuasa Disiplin Murid
 • Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar
 • Jawatankuasa Pengurusan Asrama
 • Jawatankuasa Warden
 • Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling
 • Jawatankuasa Sistem Rumah
 • Jawatankuasa Sekolah Selamat
 • Jawatankuasa SPBT
 • Jawatankuasa Kantin
 • Jawatankuasa Kebersihan & Keceriaan Kelas
 • Jawatankuasa Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru
 • Jawatankuasa Kesihatan
 • Jawatankuasa Biasiswa
 • Jawatankuasa Tabung & Kebajikan Murid
 • Jawatankuasa Projek Khas
 • Jawatankuasa Surau & BADAR
 • Jawatankuasa Program Jati Diri
 • Jawatankuasa Sistem Maklumat Murid
 • Jawatankuasa RIMUP