Frequently Asked Questions

Soalan-soalan yang sering ditanya oleh orang ramai

Pemilihan pelajar ke SM Sains Raja Tun Azlan Shah merupakan urusan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan.

Sekolah ini adalah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi bayaran adalah tertakluk kepada jumlah bayaran dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Tidak. Semua pelajar wajib berada di asrama dan hanya dibenarkan pulang ke rumah berdasarkan takwim yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

Salah satu bantuan yag terdapat di SERATAS ialah Bantuan Kerajaan Persekutuan. Sebarang pertanyaan, sila e-mail kami di info@seratas.edu.my atau hubungi kami di +60 5 808 3020.

Facebook
Pilih Bahasa Anda
pengunjung